Lange presentatie

 
Achternaam:Metz
Voornaam:Willem
Geboortedatum:1909
Datum van overlijden:1995
Bijzonderheden:Studie geneeskunde en filosofie in Leiden. Promotie in 1964 in de sociale wetenschappen.
Was huisarts, later bedrijfsarts. Was verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden voor preventieve geneeskunde en conflictpsychologie (1968-1974). Daarna hoogleraar medische filosofie Vrije Universiteit Amsterdam.
Sedert 1982 emeritus. Belangstelling fenomenologie, Rosenzweig.
Links:[Publicaties van Willem Metz]
[Publicaties over Willem Metz]
Recordnummer:NAAM10016