Lange presentatie

 
Achternaam:Kwee
Voornaam:Swan Liat
Geboortedatum:6 mei 1922
Bijzonderheden:Studeerde Chemische technologie te Bandoeng (1940-1942). Wis- en natuurkunde (1947-1951) en filosofie en sociologie in Leiden (1948-1952). Promoveerde in 1953 aan de Rijksuniversiteit Leiden) in de filosofie op "Methods of comparative philosophy".
Privaatdocent in de methodiek der vergelijkende wijsbegeerte Universiteit van Amsterdam. Was als vakreferent werkzaam op de UB Leiden (1954-1963). Daarna verbonden aan het filosofisch instituut te Leiden (1963-1970). Sedert 1970 hoogleraar algemene filosofie Technische Hogeschool Eindhoven.
Specialisatiegebieden: vergelijkende filosofie; wetenschapsfilosofie; filosofische antropologie; filosofie van de techniek.
Links:[Publicaties van Swan Liat Kwee]
[Publicaties over Swan Liat Kwee]
Recordnummer:NAAM1068