Lange presentatie

 
Achternaam:Glastra van Loon
Voornaam:Jan Frederik
Geboortedatum:1920
Datum van overlijden:2001
Bijzonderheden:Studeerde sociologie, filosofie, rechten en geneeskunde in Londen, Groningen, Leiden, Göttingen en Cambridge (Harvard). Voltooide zijn rechtenstudie in 1949. Promotie in 1956 aan de Rijksuniversiteit Leiden cum laude op "Norm en handeling : bijdrage tot een kentheoretische fundering der sociale wetenschappen".
Bekleedde vele maatschappelijke functies. Van 1957-1966 was hij hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Universiteit van leiden, daarna aan de Universiteit van Amsterdam vanaf 1977. Hij was voorzitter van het Humanistisch Verbond van 1987-1994 en medeoprichter van de politieke partij D66. Van 1973-1975 was hij staatssecretaris van Justitie in het kabinet Den Uyl, van 1980 tot 1999 gewoon lid van de Eerste kamer.
Interesse: constitutieve rol van het handelen in het kenproces.
Specialisatievak:Rechten en wijsbegeerte
Links:[Publicaties van Jan Frederik Glastra van Loon]
[Publicaties over Jan Frederik Glastra van Loon]
Recordnummer:NAAM1122