Lange presentatie

 
Achternaam:Beerling
Voornaam:Reinier Franciscus
Geboortedatum:1905
Datum van overlijden:1979
Bijzonderheden:Journalist. Hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Noodhogeschool te Batavia/Djakarta (1946-1958). Existentiefilosoof. Daarna (sinds 1958) hoogleraar wijsgerige sociologie aan de Rijksuniversiteit Leiden tot 1973. Vanaf 1971 doceerde hij tevens filosofie van de geschiedenis. Bijzondere aandacht voor cultuur- en sociale filosofie, geschiedenisfilosofie, fenomenologie en Hegel-studie. Studie filosofie, sociologie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en in Groningen. Promotie in 1945 aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Links:[Publicaties van Reinier Franciscus Beerling]
[Publicaties over Reinier Franciscus Beerling]
Recordnummer:NAAM1242