Lange presentatie

 
Achternaam:Holwarda
Voornaam:Jan Fokkes [Johannes Phocylides]
Geboortedatum:1618
Datum van overlijden:1651
Bijzonderheden:Jan Fokkes van Holwerd [Johannes Phoclydes Holwarda] was predikantenzoon uit Holwerd. Hoogleraar in de logica te Franeker (1639).
Holwarda's "Philosophia naturalis" is zijn belangrijkste natuurfilosofisch werk. Daarin handhaaft hij het Aristotelisch kader van de natuurfilosofie, maar vervangt onder invloed van de klassieke Griekse atomisten en van Pierre Gassend de teleologische, organistische natuurverklaring van Aristoteles door een mechanistische. Daarmee wordt hij de eerste vertegenwoordiger te Franeker van de "philosophia vetus-nova of novantiqua", die de verbinding vormt tussen Aristotelisme en Cartesianisme.
Trefwoorden:Philosophia novantiqua
Links:[Publicaties van Jan Fokkes [Johannes Phocylides] Holwarda]
[Publicaties over Jan Fokkes [Johannes Phocylides] Holwarda]
Recordnummer:NAAM12821