Lange presentatie

 
Achternaam:Haersolte
Voornaam:Roelof Arent Volkier
Tussenvoegsel:van
Geboortedatum:2 juli 1919
Geboorteplaats:Zwolle
Datum van overlijden:22 december 2002
Plaats van overlijden:Wassenaar
Bijzonderheden:Roelof Arent Volkier van Haersolte studeerde rechten in Leiden. In 1946 promoveerde hij cum laude op het proefschrift "De staat als zuivere vorm menschen", geïnspireerd op de rechtsfilosofie van Hegel.
Aanvankelijk ambtenaar aan het Departement van Justitie te Den Haag en in 1963 werd Van Haersolte benoemd tot hoogleraar rechtsfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als "Bouwdecaan" heeft hij de faculteit wijsbegeerte in Rotterdam mede vormgegeven. In 1975 volgde zijn benoeming als hoogleraar wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hegeliaan met Neo-Kantiaans accent.
Internetpagina:
Links:[Publicaties van Roelof Arent Volkier van Haersolte]
[Publicaties over Roelof Arent Volkier van Haersolte]
Recordnummer:NAAM133