Lange presentatie

 
Achternaam:Hollak
Voornaam:Johannes Hermanus Adrianus [Jan]
Geboortedatum:20 juli 1915
Datum van overlijden:5 augustus 2003
Bijzonderheden:Studeerde sociale wetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam, de Katholieke Universiteit Leuven en Gent. Promoveerde in 1962 aan de Katholieke Universiteit Leuven op de dissertatie "De structuur van Hegels wijsbegeerte". Hij werd als de beste Hegelkenner van Nederland beschouwd.
Van 1946-1965 assistent aan de Universiteit van Amsterdam, van 1965 tot 1 september 1966 lector. Van 1965 tot 1985 was hij hoogleraar geschiedenis van de moderne filosofie aan Katholieke Universiteit Nijmegen; gelijksoortige leeropdracht aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij 1 dag in de week les gaf.
In 1968 gold Hollak als een belangrijke inspirator van de 'Kritiese Universiteit'; zijn colleges werden toen massaal bezocht.

Interesse: metafysica in confrontatie met Hegelse dialectiek en de fenomenologie; sociaalfilosofische problemen en wetenschapsleer.
Internetpagina:http://www.filosofiemagazine.nl/00/fm/nl/0/nieuws/2586/Jan_Hollak_1915-2003.html
Specialisatievak:Geschiedenis moderne wijsbegeerte
Links:[Publicaties van Johannes Hermanus Adrianus [Jan] Hollak]
[Publicaties over Johannes Hermanus Adrianus [Jan] Hollak]
Recordnummer:NAAM1334