Lange presentatie

 
Achternaam:Nauta jr.
Voornaam:Doede
Geboortedatum:1934
Bijzonderheden:Studeerde filosofie en wis- en natuurkunde in Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Amsterdam. Promotie in 1970 aan de Rijksuniversiteit Leiden filosofie op "The meaning of information". Was leraar in Togo (1962-1964). Daarna (met een onderbreking als "free lance filosoof" 1967-1970) verbonden aan diverse universiteiten: Leiden 1964-1966, Salatiga (Java) (1970-1973, Groningen 1973-1974. Hoogleraar logica aan de CI Erasmus Universiteit Rotterdam 1974-1981. Na 1981 werkzaam aan de Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Twente. Preoccupatie: transformatie van de traditionele filosofie, achtereenvolgens (diverse polen) door moderne logica, semiotiek (Morris, Peirce), disciplinaire systeembenadering en door omzetting van oorlogsfilosofie in vredesfilosofie (Levinas).
Bron: Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte, dl. IV
Links:[Publicaties van Doede Nauta jr.]
[Publicaties over Doede Nauta jr.]
Recordnummer:NAAM1384