Lange presentatie

 
Achternaam:Peursen
Voornaam:Cornelis Anthonie [Kees]
Tussenvoegsel:van
Geboortedatum:1920
Datum van overlijden:1996
Bijzonderheden:Studie rechten en filosofie in Leiden (met korte studieverblijven te Leuven en Cambridge) en Amsterdam (Vrije Universiteit). Promotie in 1948 aan de Rijksuniversiteit Leiden in de filosofie.
Werkzaam aan het ministerie voor onderwijs (1948-1951), o.a. als secretaris van de Nederl. Unesco-commissie. Lector Rijksuniversiteit Utrecht (1950-1953). Gewoon hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen (1953-1961). Gewoon hoogleraar Rijksuniversiteit Leiden (vanaf 1960). Buitengewoon hoogleraar kennis- en wetenschapsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam (vanaf 1963). Gaf gastcolleges o.a. in Sussex, Montreal, Leuven, München, Wenen, Lausanne, Aix, Rome, Kaapstad, Delhi, Manilla, Tokio, Indonesië, Korea.
Medeoprichter van het tijdschrift "Wijsgerig Perspectief". Richting van zijn werk: vergelijking van continentaal-fenomenologisch met Angelsaksisch analytisch denken. Onderzoeksgeb.: samenhang wetenschap en cultuur vanuit kentheoretisch gezichtspunt; ontologie/metafysica van wetenschap en dagelijkse kennis.
Bron: Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte, dl. IV
Links:[Publicaties van Cornelis Anthonie [Kees] van Peursen]
[Publicaties over Cornelis Anthonie [Kees] van Peursen]
Recordnummer:NAAM1401