Lange presentatie

 
Achternaam:Swart
Voornaam:Henricus [Harry] Cornelius Maria
Tussenvoegsel:de
Geboortedatum:1944
Bijzonderheden:Hoogleraar Logica en taalanalyse Faculteit Wijsbegeerte aan de Universiteit van Tilburg.
Studie wis- en natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en promoveerde in 1976.
Tot 1980 verbonden aan de faculteit wis- en natuurkunde en de CIF van de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Bron: Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte, dl. IV
Links:[Publicaties van Henricus [Harry] Cornelius Maria de Swart]
[Publicaties over Henricus [Harry] Cornelius Maria de Swart]
Recordnummer:NAAM1431