Lange presentatie

 
Achternaam:Dupuis
Voornaam:Heleen Margriet
Geboortedatum:30 mei 1945
Geboorteplaats:Rotterdam
Bijzonderheden:Heleen Dupuis is sinds 8 juni 1999 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Van 1971 tot 1977 was zij lerares in het HBO. In de periode 1977-1986 was zij wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Rijksuniversiteit Leiden. Zij was van 1986 tot 2003 hoogleraar medische ethiek in Leiden. Tevens was zij voorzitter van de Ethische Adviesraad van Sanguin en vice-voorzitter van de Commissie medische ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum. In de Eerste Kamer houdt mevrouw Dupuis zich bezig met Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, en Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs.
Trefwoorden:Medische ethiek
Functie(s):
RijksuniversiteitLeiden
Internetpagina:

Specialisatievak:Medische ethiek
Links:[Publicaties van Heleen Margriet Dupuis]
[Publicaties over Heleen Margriet Dupuis]
Recordnummer:NAAM152