Lange presentatie

 
Achternaam:Meininger
Voornaam:Jan Valentijn
Geboortedatum:1919
Bijzonderheden:Studie geneeskunde en filosofie in Leiden en Amsterdam (1938-1948). Promotie in 1958.
Was huisarts (1949-1963). Secretaris geneeskundige raad KNAW (1963-1970). Daarna verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht voor sociale geneeskunde en tot 1982 aan de Vrije Universiteit Amsterdam voor medische filosofie. Was red.-secr. van De Idee (1952-1959) en secretaris van het Nederlands Filosofisch Genootschap (1968-1980).
Beoefent filosofie in de geest van de zuivere rede, m.n. medische filosofie. Interesse: Descartes, Spinoza, Kant, Fichte, Hegel. Specialisering op het gebied van wijsgerige propedeuse, wetenschapsleer en communicatieleer.
Bron: Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte, dl. IV
Links:[Publicaties van Jan Valentijn Meininger]
[Publicaties over Jan Valentijn Meininger]
Recordnummer:NAAM1559