Lange presentatie

 
Achternaam:Mönnich
Voornaam:Conrad Willem
Geboortedatum:1915
Datum van overlijden:1994
Bijzonderheden:Studie theologie. Promotie in 1942 aan de Universiteit van Amsterdam.
Was predikant van een evangelisch-lutherse gemeente in Maastricht. Vanaf 1946 hoogleraar theologie Universiteit van Amsterdam. Lid KNAW.
Bron: Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte, dl. IV
Links:[Publicaties van Conrad Willem Mönnich]
[Publicaties over Conrad Willem Mönnich]
Recordnummer:NAAM1944