Lange presentatie

 
Achternaam:Spinoza
Voornaam:Benedictus
Tussenvoegsel:de
Geboortedatum:24 november 1632
Geboorteplaats:Amsterdam
Datum van overlijden:21 februari1677
Plaats van overlijden:Den Haag
Bijzonderheden:Spinoza is de grootste Nederlandse filosoof en een van de belangrijkste zeventiende-eeuwse filosofen. Als zoon van een uit Portugal gevlucht joods echtpaar groeide hij op in de joodse gemeenschap te Amsterdam. Na een korte carrière binnen het familiebedrijf werd hij in 1656 uit de joodse gemeenschap verbannen. Sindsdien noemde hij zich in plaats van Baruch of Bento de Spinoza, Benedictus de Spinoza. Zijn filosofie komt voort uit het cartesianisme, dat hij aan de Latijnse school van Franciscus van den Enden had leren kennen. Zijn belangrijkste werken zijn de Ethica (1677) en de Tractatus Theologico-Politicus (1670). Kleinere werken zijn de Principia (1663), een bewerking van Descartes' Principia, de "Korte Verhandeling van God, de Mensch en deszelvs Welzijn", de Tractatus de intellectus emendatione, een Hebreeuwse grammatica en de onvoltooide Tractatus politicus.
Spinoza heeft op verschillende plaatsen gewoond. In 1661 verhuisde hij van Amsterdam naar Rijnsburg. Van 1663 tot 1669 woonde hij te Voorburg. Tussen eind 1669 en begin 1671 verhuisde hij naar Den Haag waar hij tot zijn dood in 1677 woonde.
Grote invloed oefende zijn naturalistische filosofie uit op de Europese Verlichting. Hij onderhield contacten met o.a. Christiaan Huygens, Henry Oldenburg, Robert Boyle, Leibniz.
In Nederland was hij reeds in zijn Amsterdamse periode de spil van een groep vrijzinnige Nederlandse denkers, waaronder Jarig Jelles, Adriaan Koerbagh, Pieter Balling, Johannes Bouwmeester, Simon Joosten de Vries en Lodewijk Meijer.
In de negentiende eeuw ontdekte Nederland Spinoza opnieuw, mede dankzij Johannes van Vloten. In de periode 1920-1940 zorgden J.D. Bierens de Haan, Carl Gebhart en J.H. Carp, voor een tweede opleving. Sinds de jaren 1960-'70 is internationaal grote belangstelling voor Spinoza ontstaan, met als hoogtepunt het boek Radical enlightenment: philosophy and the making of modernity 1650-1750, van Jonathan Israel (2001).
Internetpagina:http://www.utm.edu/research/iep/s/spinoza.htm
http://www.yesselman.com/
http://plato.stanford.edu/entries/spinoza/
http://www.kb.nl/themas/filosofie/benedictus-de-spinoza
http://www.spinoza-gesellschaft.de/
http://www.despinoza.nl/
http://www.spinozaetnous.org/
http://www.spinozaeopera.net/
http://www.spinozahuis.nl/
http://www.philosophypages.com/ph/spin.htm
http://www.fogliospinoziano.it/
Email-adres:
Links:[Publicaties van Benedictus de Spinoza]
[Publicaties over Benedictus de Spinoza]
Recordnummer:NAAM205