Lange presentatie

 
Achternaam:Tongeren
Voornaam:Paulus Johannes Maria [Paul]
Tussenvoegsel:van
Geboortedatum:26 augustus 1950
Geboorteplaats:Deventer
Bijzonderheden:Hoogleraar wijsgerige ethiek en wijsbegeerte i.v.m. het recht, aan de faculteiten wijsbegeerte en rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de K.U. Leuven.
Van Tongeren studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool te Utrecht en filosofie in Leuven. Promotie in 1984 aan de Katholieke Universiteit Leuven op "Die Moral von Nietzsches Moralkritik". Voorzitter van het Centrum voor Ethiek te Nijmegen (CE Katholieke Universiteit Nijmegen).
Links:[Publicaties van Paulus Johannes Maria [Paul] van Tongeren]
[Publicaties over Paulus Johannes Maria [Paul] van Tongeren]
Recordnummer:NAAM209