Lange presentatie

 
Achternaam:Zuidema
Voornaam:Sytse Ulbe
Geboortedatum:1906
Datum van overlijden:1975
Bijzonderheden:Studie wijsbegeerte en theologie te Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam). Promotie in 1936.
Was werkzaam als zendingspredikant in Java. Sedert 1948 bijzonder hoogleraar calvinistische filosofie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en buitengewoon hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 1954 gewoon hoogleraar filosofie Vrije Universiteit Amsterdam.
Links:[Publicaties van Sytse Ulbe Zuidema]
[Publicaties over Sytse Ulbe Zuidema]
Recordnummer:NAAM2091