Lange presentatie

 
Achternaam:Fresco
Voornaam:Marcel Franz
Geboortedatum:1925
Bijzonderheden:Studie klassieke letteren en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Promotie in 1971.
Was leraar o.a. in Brussel (Europese School). Was sedert 1970 verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden. Vanwege de humanistische stichting Socrates was hij tevens van 1980 tot zijn emeritaat in 1990 als opvolger van Jaap van Praag bijzonder hoogleraar op het gebied van "Wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme" in diezelfde faculteit. Fresco heeft zich ingezet voor het filosofieonderwijs in Nederland. Interesse: waardenleer, method. cultuurwetenschappen; cultuurfilosofie; wijsgerige antropologie en geschiedenis van de filosofie (m.n. oudheid).
Functie(s):
RijksuniversiteitLeiden
RijksuniversitairLeiden
Links:[Publicaties van Marcel Franz Fresco]
[Publicaties over Marcel Franz Fresco]
Recordnummer:NAAM233