Lange presentatie

 
Achternaam:Laer
Voornaam:Pierre Henri
Tussenvoegsel:van
Geboortedatum:1906
Datum van overlijden:1989
Bijzonderheden:Studie filosofie en theologie aan het Seminarie van het Bisdom Roermond, daarna wis- en natuurkunde in Leiden. Promotie in 1938 in de natuurkunde. Was leraar wis- en natuurkunde te Roermond (1938-1946). Bijzonder hoogleraar thomistische filosofie vanwege de Radboutstichting in Leiden (1946-1976). Thomistisch filosoof, met speciale belangstelling voor wetenschapsleer, natuurfilosofie en ethiek.
Links:[Publicaties van Pierre Henri van Laer]
[Publicaties over Pierre Henri van Laer]
Recordnummer:NAAM2496