Lange presentatie

 
Achternaam:Praag
Voornaam:Jacob Philip
Tussenvoegsel:van
Geboortedatum:1911
Datum van overlijden:1981
Bijzonderheden:Studie Nederlands, geschiedenis, pedagogie en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (1931-1937). Promotie in 1946 (Over leven en werk van Henr. Roland Holst).
Was van 1938-1954 leraar en later conrector te Dordrecht. Vanaf 1964 bijzonder hoogleraar in de humanistiek en de wijsgerige antropologie van het humanisme aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Actief in de politiek (sinds 1954 lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland). Voorzitter van het Humanistisch Verbond.
Bron: Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte, dl. IV
Links:[Publicaties van Jacob Philip van Praag]
[Publicaties over Jacob Philip van Praag]
Recordnummer:NAAM2519