Lange presentatie

 
Achternaam:Bois
Voornaam:Godefridus
Tussenvoegsel:du
Geboortedatum:27 mei 1700
Geboorteplaats:Kruiningen (Zeeland)
Datum van overlijden:18 januari 1747
Plaats van overlijden:Franeker
Bijzonderheden:Godefridus du Bois was van 1729 tot zijn overlijden op 18 januari 1747 hoogleraar wijsbegeerte (natuurkunde) aan de Hogeschool te Franeker. Du Bois werd in 1716 te Leiden als student ingeschreven. Hij volgde de lessen in de wiskunde en de theoretische en praktische filosofie bij Wittichius en 's Gravesande, terwijl hij tegelijkertijd de geneeskundige wetenschap beoefende onder leiding van Albini, Herman Oosterdijk, Schacht en Boerhaave. Hij promoveerde 6 februari 1725 in de filosofie op "Dissertatio de sono" en in de geneeskunde op "De auditu". Du Bois was bevriend met Van Swieten. Na zijn promoties vestigde hij zich als praktiserend geneesheer te Haarlem, tot zijn benoeming tot hoogleraar te Franeker in 1729. Pas 15 maart 1731 hield hij zijn inaugurale rede "De utilitate et necessitate matheseos in physicis", waarin hij zich een volgeling van Newton betoonde. In 1738 werd Du Bois tevens hoogleraar in de medicijnen en de ontleedkunde. In zijn laatste levensjaren werd via pamfletten laster over hem verspreid. Van het werk van Du Bois is weinig bewaard gebleven.
Trefwoorden:Professoren
Franeker
Filosofie
Geneeskunde
Anatomie
Functie(s):
HogeschoolFraneker
HogeschoolFraneker
HogeschoolFraneker
Specialisatievak:Wijsbegeerte
Geneeskunde
Physica
Links:[Publicaties van Godefridus du Bois]
[Publicaties over Godefridus du Bois]
Recordnummer:NAAM26285