Lange presentatie

 
Achternaam:Andala
Voornaam:Ruardus
Tussenvoegsel:ab
Geboortedatum:1665
Datum van overlijden:1727
Bijzonderheden:Predikant en polemist, hoogleraar in de wijsbegeerte (1701) en in de theologie (1712) te Franeker.
In de wijsbegeerte aanhanger van Descartes en Geulincx, in de theologie Coccejaan.
Bron: J.J. Poortman
Links:[Publicaties van Ruardus ab Andala]
[Publicaties over Ruardus ab Andala]
Recordnummer:NAAM2647