Lange presentatie

 
Achternaam:Wal
Voornaam:Goossen Albertus [Koo]
Tussenvoegsel:van der
Geboortedatum:1934
Bijzonderheden:Studie theologie en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en theologie, filosofie en Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam en Göttingen. Promotie in 1968 aan de Universiteit van Amsterdam op "Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem".
Van 1972 tot 1978 hoogleraar ethiek aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1978-1995 hoogleraar in de ethiek en de rechtsfilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bijzonder hoogleraar milieufilosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1997).
Links:[Publicaties van Goossen Albertus [Koo] van der Wal]
[Publicaties over Goossen Albertus [Koo] van der Wal]
Recordnummer:NAAM272