Lange presentatie

 
Achternaam:Melsen
Voornaam:Andreas Gerardus Maria
Tussenvoegsel:van
Geboortedatum:1912
Datum van overlijden:1994
Bijzonderheden:Studeerde scheikunde en filosofie in Utrecht (1930-1937). Promotie in 1941 in de natuurkunde.
Was leraar. Assistent scheikunde te Utrecht (1937-1945). Daarna hoogleraar filosofie (leeropdracht: inleiding tot de wijsbegeerte, natuurfilosofie en logica) aan Katholieke Universiteit Nijmegen (1946-1977) en tevens buitengewoon hoogleraar filosofie in Groningen (1954-1966).
Beoefent de filosofie vanuit en naar analogie van vakwetenschappelijke en/of maatschappelijke problematiek. De richting van zijn denken zou men kunnen omschrijven als een poging de betekenis van de natuurwetenschap en techniek te bepalen in het kader van algemene wijsgerige en maatschappelijke vraagstukken.
Bron: Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte, dl. IV
Links:[Publicaties van Andreas Gerardus Maria van Melsen]
[Publicaties over Andreas Gerardus Maria van Melsen]
Recordnummer:NAAM273