Lange presentatie

 
Achternaam:Clay
Voornaam:Jacob
Geboortedatum:1882
Datum van overlijden:1955
Bijzonderheden:Natuurkundige en wijsgeer. Privaatdocent in de natuurfilosofie te Delft (19
). Hoogleraar in de natuurkunde te Bandoeng (1920) en te Amsterdam (1929). Directeur der Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort (1952-1955).
Oorspronkelijk Hegeliaan.
Links:[Publicaties van Jacob Clay]
[Publicaties over Jacob Clay]
Recordnummer:NAAM2775