Lange presentatie

 
Achternaam:Renerius
Voornaam:Henricus
Geboortedatum:1593
Geboorteplaats:Hoey (bisdom Luik)
Datum van overlijden:15 maart 1639
Plaats van overlijden:Utrecht
Bijzonderheden:Henricus Reneri of Renerius huwde 1 juli 1632 te Leiden met de uit Keulen afkomstige Anna Vivien; na haar overlijden trouwde hij 21 oktober 1638 te Utrecht met Anna van Velthuysen.
Reneri studeerde wijsbegeerte te Leuven en ging daarna naar het grootseminarie te Luik. Daar werd hij protestant en vertrok naar de Noordelijke Nederlanden. Op 15 februari 1616 ging hij in Leiden theologie studeren en werd in 1616 alumnus van het Waalse College in Leiden. Hij verbleef daar vijf jaar en hield er op 11 maart 1617 een theologische disputatie over de preek. In 1621 moest hij het College verlaten, want hij wilde niet in dienst van de kerk treden. Vanaf die tijd was hij enkele malen huisleraar, o.a. van Nicolaas Seyss Pauw, Adam en Cornelius Lockhorst en Petrus Eremita "Hamburgensis". In 1625 en in 1629 liet hij zich te Leiden inschrijven als student in de medicijnen. Hij had contacten met bekende geleerden uit zijn tijd: Descartes, Mersenne, Gassendi en Isaac Beeckmann. Toen de eerste professor in de wijsbegeerte te Deventer, David Scanderus, op jonge leeftijd overleed, werd Reneri in 1631 benoemd als zijn opvolger. In de winter van 1628 op 1629 was Descartes door bemiddeling van Isaac Beeckmann in aanraking gekomen met Reneri. Hoewel deze zich meer voor de cartesiaanse fysica dan voor Descartes' fysica interesseerde, moet Descartes in hem een bescheiden bewonderaar hebben gevonden. Daarom vertrok Descartes, die graag in alle rust in de omgeving van mensen woonde die voor zijn theorie belangstelling toonden, in mei 1632 ook naar Deventer. Daar is Descartes ook in contact gekomen met Jacobus Revius, de rector van het Athenaeum van Deventer. Deze trachtte hem tevergeefs tot het gereformeerde geloof probeerde over te halen, en toen dit niet lukte ontwikkelde hij zich tot een vijand van Descartes en het cartesianisme in het algemeen.
Reneri gaf ongeveer twee en een half jaar les in Deventer, in 1634 werd hij hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Illustre school te Utrecht, die weldra werd omgezet in een universiteit. Bijna vijf jaar was hij aldaar werkzaam, toen hij er op 15 maart 1639 overleed.
Links:[Publicaties van Henricus Renerius]
[Publicaties over Henricus Renerius]
Recordnummer:NAAM2798