Lange presentatie

 
Achternaam:Sierksma
Voornaam:Fokke
Geboortedatum:1917
Datum van overlijden:1977
Bijzonderheden:Studeerde theologie en filosofie in Groningen (1936-1941) en promoveerde daar in 1950 in de godsdienstpsychologie op "Phaenomenologie der religie en complexe psychologie : een methodologische bijdrage".
Vanaf 1953 als wetenschappelijk hoofdambtenaar verbonden aan de Rijksuniversiteit Leiden waar hij psychologie van de godsdienst en geschiedenis van de primitieve godsdiensten doceerde in de theologische faculteit. Sedert 1974 hoogleraar.
Terreinen van research en publicaties: voornamelijk vergelijkende godsdienstwetenschap en culturele antropologie.
Links:[Publicaties van Fokke Sierksma]
[Publicaties over Fokke Sierksma]
Recordnummer:NAAM3461