Lange presentatie

 
Achternaam:Bos
Voornaam:Abraham Paulus
Geboortedatum:1943
Bijzonderheden:Hoogleraar antieke en patristische filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Gespecialiseerd in Aristoteles, Christelijk geloof en Griekse filosofie en Gnostiek. In zijn onderzoek legt Bos de nadruk op de wijsgerige theologie van de grote Griekse filosofen, Plato en Aristoteles en de doorwerking daarvan in de filosofie van Philo van Alexandrië. Daarnaast richt hij zijn belangstelling op de vroege Kerkvaders en de Gnostici .
Van 1962-1968 studeerde Bos wijsbegeerte aan de VU te Amsterdam. In de periode 1960-1966 studeerde hij aan dezelfde instelling Klassieke Letteren.In 1971 promoveerde hij tot doctor in de wijsbegeerte op een proefschrift betreffende Aristoteles' geschrift De Caelo.
Trefwoorden:Patristiek
Antieke filosofie
Functie(s):
Vrije UniversiteitAmsterdam
Specialisatievak:Wijsbegeerte van de oudheid
Links:[Publicaties van Abraham Paulus Bos]
[Publicaties over Abraham Paulus Bos]
Recordnummer:NAAM3560