Lange presentatie

 
Achternaam:Kuitert
Voornaam:Harminus Martinus
Geboortedatum:1924
Bijzonderheden:Studie theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Promotie in 1962.
Sedert 1965 verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vanaf 1967 hoogleraar ethiek en systematische theologie.
Zoekt een redelijke verantwoording van het godsdienstig geloof. Speciale interesse: medische ethiek.
Links:[Publicaties van Harminus Martinus Kuitert]
[Publicaties over Harminus Martinus Kuitert]
Recordnummer:NAAM362