Lange presentatie

 
Achternaam:Sperna Weiland
Voornaam:Jan
Geboortedatum:30 mei 1925
Geboorteplaats:Zwollerkerspel
Datum van overlijden:1 september 2011
Plaats van overlijden:Rotterdam
Bijzonderheden:Sperna Weiland studeerde filosofie en theologie in Groningen en promoveerde in 1951 in de theologie. Van 1951 tot 1962 was hij Nederlands Hervormd predikant.
Van 1962 tot 1974 was hij hoogleraar in de Geschiedenis der Theologie en Wijsgerige inleiding tot de Godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam; van 1974 tot 1990 hoogleraar Wijsgerige Antropologie en Fenomenologie aan de Rotterdamse Erasmus universiteit.
Sperna Weiland speelde een belangrijke rol speelde hij bij de oprichting van de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit. Ook zette hij zich in voor het behoud van de andere filosofische faculteiten in Nederland.
Hij was verschillende keren decaan, zowel van de Theologische Faculteit aan de Universiteit van Amsterdam, als ook van de Faculteit der Wijsbegeerte te Rotterdam. Van 1979 to t1983 was hij rector magnificus van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
Functie(s):
Universiteit vanAmsterdam
Erasmus UniversiteitAmsterdam
Erasmus UniversiteitAmsterdam
Specialisatievak:Filosofische antropologie
Godsdienstfilosofie
Links:[Publicaties van Jan Sperna Weiland]
[Publicaties over Jan Sperna Weiland]
Recordnummer:NAAM425