Lange presentatie

 
Achternaam:Bolland
Voornaam:Gerardus Johannes Petrus Josephus
Geboortedatum:9 juni 1854
Geboorteplaats:Groningen
Datum van overlijden:11 februari 1922
Plaats van overlijden:Leiden
Bijzonderheden:Bolland volgde in 1896 J.P.N. Land op als hoogleraar in de wijsbegeerte te Leiden. Hij was een autodidact die de filosofie van Hegel verkondigde naar eigen interpretatie, of, zoals hij het zelf stelde, in het "Hollandsch en Bollandsch" (Boeken der spreuken, dl. 1., stelling 180). Hij trok veel leerlingen door het gehele land. Het merendeel van Bollands werken bestaat uit artikelen, redevoeringen en brochures. Zijn hoofdwerken zijn verzamelingen van artikelen en van gestenografeerde colleges. Daarnaast heeft hij de voornaamste geschriften van Hegel opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien. Bolland voerde veel polemieken, vooral tegen het katholicisme (o.a. met H.J.A.M. Schaepman) en het socialisme. Onder zijn critici bevonden zich J.A. Dèr Mouw, G. Jelgersma, G. Heymans, L. Polak, en zijn vroegere leerling K.J.Pen.
Trefwoorden:Neo-hegelianisme
Internetpagina:http://www.kb.nl/vak/deelcoll/teksten/hegel.html
Links:[Publicaties van Gerardus Johannes Petrus Josephus Bolland]
[Publicaties over Gerardus Johannes Petrus Josephus Bolland]
Recordnummer:NAAM437