Lange presentatie

 
Achternaam:Boxtel
Voornaam:Johannes Jacobus Petrus
Tussenvoegsel:van
Geboortedatum:1911
Datum van overlijden:1972
Bijzonderheden:Academische opleiding in filosofie te Rome (Angelicum) 1936-1939 en Leuven (1939-1940).
Van 1940 tot 1952 docent aan het Groot Seminarie Haaren. Lector (1948) en vanaf 1952 hoogleraar te Nijmegen met leeropdracht voor ethica, sociale wijsbegeerte en wijsgerige politiek.
Links:[Publicaties van Johannes Jacobus Petrus van Boxtel]
[Publicaties over Johannes Jacobus Petrus van Boxtel]
Recordnummer:NAAM4383