Lange presentatie

 
Achternaam:Heyting
Voornaam:Arend
Geboortedatum:1898
Datum van overlijden:1980
Bijzonderheden:Studie wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam (1916-1924). Promotie in 1925.
Was leraar M.O. te Enschede. Doceerde vanaf 1936 als privaatdocent. Daarna als lector en van 1948-1968, als hoogleraar wiskunde en filosofie van de wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Werd in 1947 lid van de KNAW. Was een leerling van L.E.J. Brouwer en een sleutelfiguur in de school van het intuïtionisme. Voornaamste gebied van studie: de intuïtionistische wiskunde, die door L.E.J. Brouwer is verdedigd en die een nieuwe opbouw van de wiskunde nodig maakt.
Links:[Publicaties van Arend Heyting]
[Publicaties over Arend Heyting]
Recordnummer:NAAM5149