Lange presentatie

 
Achternaam:Oyen
Voornaam:Hendrik
Tussenvoegsel:van
Geboortedatum:1898
Datum van overlijden:1980
Bijzonderheden:Studie theologie te Utrecht. Promotie in 1929 aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Was Nederlands Hervormd predikant. Werd in 1942 benoemd tot hoogleraar in de ethiek en godsdienstfilosofie te Groningen (1942). Sedert 1948 hoogleraar te Basel. Aanhanger van de Marburger richting van het Neo-Kantianisme.
Links:[Publicaties van Hendrik van Oyen]
[Publicaties over Hendrik van Oyen]
Recordnummer:NAAM535