Lange presentatie

 
Achternaam:Vos
Voornaam:Harmen
Tussenvoegsel:de
Geboortedatum:1896
Datum van overlijden:1980
Bijzonderheden:Studie theologie te Leiden (1917-1923). Promotie in 1927. Nederlands Hervormd predikant (1923-1946). Doceerde van 1939 tot 1945 nieuwere wijsbegeerte (filosofische ethiek) als privaatdocent te Groningen. Daarna als kerkelijk hoogleraar christelijke ethiek en praktische theologie aan de Universiteit van Amsterdam (1946-1948) en als hoogleraar wijsbegeerte van de godsdienst en ethiek aan de Rijksuniversiteit Groningen (1948 tot 1966, waarna emeritaat).
Links:[Publicaties van Harmen de Vos]
[Publicaties over Harmen de Vos]
Recordnummer:NAAM573