Lange presentatie

 
Achternaam:Tellegen
Voornaam:Franciscus Philippus Antonius [Frans]
Geboortedatum:1904
Datum van overlijden:1985
Bijzonderheden:Studie scheikundig ingenieur Technische Hogeschool Delft (tot 1928). Voortgezette studie in de theologie en filosofie. Promotie in 1934.
Na een functie in het bedrijfsleven bijzonder hoogleraar filosofie Technische Hogeschool Delft vanwege de Radboutstichting (1953-1965). Sedert 1957 hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Technische Hogeschool Eindhoven.
Belangstelling gaat vooral uit naar de implicaties voor mens en maatschappij van de wetenschappelijk-technische ontwikkeling in brede zin. Themata van onderzoek en publicatie zijn vooral: arbeid, vrije tijd, wonen, ontwikkelingsethiek en cultuurkritiek.
Links:[Publicaties van Franciscus Philippus Antonius [Frans] Tellegen]
[Publicaties over Franciscus Philippus Antonius [Frans] Tellegen]
Recordnummer:NAAM666