Lange presentatie

 
Achternaam:Andreae Jr.
Voornaam:Tobias
Geboortedatum:1633
Datum van overlijden:1685
Bijzonderheden:Duits wijsgeer en medicus, hoogleraar in de geneeskunde te Duisburg (1662), in de filosofie en de medicijnen honoris causa aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch (1669), in de medicijnen te Frankfurt (1674), in de wijsbegeerte te Franeker (1680). Cartesiaan.
Bron: J.J.Poortman
Links:[Publicaties van Tobias Andreae Jr.]
[Publicaties over Tobias Andreae Jr.]
Recordnummer:NAAM6998