Lange presentatie

 
Achternaam:Riessen
Voornaam:Hendrik
Tussenvoegsel:van
Geboortedatum:1911
Datum van overlijden:2000
Bijzonderheden:Studie elektrotechniek aan de Technische Hogeschool Delft (1932-1936). Promotie in 1949 (wis- en natuurkunde, Vrije Universiteit Amsterdam: "Filosofie en techniek").
Was werkzaam in het bedrijfsleven en bij diverse christelijke organisaties. Was bijzonder hoogleraar voor calvinistische filosofie aan de Technische Hogeschool Delft (1951-1974) en Eindhoven (1961-1963). Was van 1955 tot 1961 directeur van de Nederlandse Gereformeerde Jeugdraad. Vanaf 1961 docent KMA Breda. Later gewoon hoogleraar filosofie Vrije Universiteit Amsterdam (1963-1981). Van 1964-1980 hoofdredacteur van "Mededelingen" (later getiteld "Beweging"). Sluit zich aan bij de school van de Calvinistisch wijsbegeerte der wetsidee van Dooyeweerd, met speciale belangstelling voor filosofie van de techniek, cultuurfilosofie en systematische filosofie.
Bron: Poortmans Repertorium der Nederlandse Wijsbegeerte, dl. IV
Links:[Publicaties van Hendrik van Riessen]
[Publicaties over Hendrik van Riessen]
Recordnummer:NAAM740