Lange presentatie

 
Achternaam:Vlugt
Voornaam:Willem
Tussenvoegsel:van der
Geboortedatum:12 maart 1853
Geboorteplaats:Haarlem
Datum van overlijden:5 november 1928
Plaats van overlijden:Tongeren
Bijzonderheden:Willem van der Vlugt werd in 1879 benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte des rechts en encyclopaedie der rechtswetenschap. Dit ambt heeft hij vervuld tot 17 september 1923.
Hij promoveerde in 1879 te Leiden bij J.T. Buys op de dissertatie "De rechtsstaat volgens de leer van Rudolf Gneist I". In de periode 1902-1905 was hij lid van de Tweede Kamer in de fractie der Oud-liberalen, later herdoopt tot Vrij-Liberalen. Zijn "Algemeene inleiding tot de rechtsgeleerdheid" (1925) was een oorspronkelijk werk, met name op het gebied van de rechtsfilosofie Hij toont zich daar vooral verwant aan de voorlopers van de Kant-renaissance, F.A. Lange, R. Eucken, W. Windelband.
Hij voelde zich vanwege de redeneertrant niet verwant met de "Marburgse" neokantianen, maar hij stemde wel in met de denkbeelden van R. Stammler. Sterk blijkt de invloed van Lorenz von Stein.
Trefwoorden:Rechtsfilosofie
Specialisatievak:Rechten en wijsbegeerte
Links:[Publicaties van Willem van der Vlugt]
[Publicaties over Willem van der Vlugt]
Recordnummer:NAAM92