Lange presentatie

 
Achternaam:Pierson
Voornaam:Allard
Geboortedatum:8 april 1831
Geboorteplaats:Amsterdam
Datum van overlijden:27 mei 1896
Plaats van overlijden:Laren (Gld)
Bijzonderheden:Theoloog, wijsgeer, kunsthistoricus, prozaschrijver en dichter. Studeerde theologie en promoveerde in 1854 op het middeleeuwse "Realisme en nominalisme". Was van 1854-57 predikant bij de kleine hervormde gemeente te Leuven en daarna bij de Waalse kerk te Rotterdam. Van 1870-1874 hoogleraar in de theologie te Heidelberg en van 1877-1895 in de esthetica en kunstgeschiedenis te Amsterdam.
Voortgekomen uit de kring van Réveil, later leerling van Opzoomer, achtereenvolgens empirist, criticist en agnosticus.
Specialisatievak:Esthetica
Links:[Publicaties van Allard Pierson]
[Publicaties over Allard Pierson]
Recordnummer:NAAM932