Lange presentatie

 
Achternaam:Gunning Jr.
Voornaam:Johannes Hermanus
Geboortedatum:1829
Datum van overlijden:1905
Bijzonderheden:Theoloog. Nederlands Hervormd predikant. Kerkelijk hoogleraar te Amsterdam (1882), gewoon hoogleraar in de ethiek en de wijsbegeerte van de godsdienst te Leiden (1889). Vertegenwoordiger van het ethisch beginsel in de godgeleerdheid.
Links:[Publicaties van Johannes Hermanus Gunning Jr.]
[Publicaties over Johannes Hermanus Gunning Jr.]
Recordnummer:NAAM935