Lange presentatie

 
Achternaam:Hessing
Voornaam:Jacob
Geboortedatum:14 januari 1874
Geboorteplaats:Amsterdam
Datum van overlijden:17 april 1944
Plaats van overlijden:Wassenaar
Bijzonderheden:Neo-hegeliaan, leerling van G.J.P.J. Bolland (1854-1922).
Trad met J.G. Wattjes en B. Wigersma op de voorgrond in het Bolland-Genootschap voor Zuivere Rede, dat werd opgericht in 1922.
Was plantkundige aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Vanwege het Bollandgenootschap trad Hessing van 1932 tot 1944 als bijzonder hoogleraar in de wijsbegeerte te Leiden op. In "Zelfbewustwording des geestes" (1925, 2e dr. 1953), ontvouwde Hessing het program van het jongere hegelianisme in de geest van Bolland.
Zijn voordrachten over bewustzijnsleer werden door J.G. Wattjes uitgegeven onder de titel "Bewustzijn en werkelijkheid" (1930). In "Logica als leer van zuivere rede" (1941), wordt het onderscheid ontwikkeld tussen verschillende vormen van verstand en de rede.
Trefwoorden:Hegelianisme
Adres:
Links:[Publicaties van Jacob Hessing]
[Publicaties over Jacob Hessing]
Recordnummer:NAAM991