Lange presentatie

 
Titel:Korte verhandeling van God, de mensch en deszelvs welstand (= Korte verhandeling, hs. A)
Jaar van uitgave:ca. 1660
Annotatie:De gescande versie van deze tekst kan men op de site Wijsbegeerte in Nederland bekijken.

"Korte verhandeling van God, de mensch en deszelvs welstand" van Benedictus de Spinoza, aanwezig als Hs A. in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Het is samen met een 17e eeuws exemplaar van het Godgeleerd-Staatkundig Vertoog en met aantekeningen bij dat Vertoog, in een 18e eeuwse band gebonden onder de signatuur 75 G 15.

Dit 17e eeuwse manuscript vormde de grondslag van het afschrift van de hand van de Amsterdamse arts Johannes Monnikhoff (1707-1787) (zie annotatie bij "Ethica of zedeleer", hs B). Het 17e-eeuwse manuscript hs. A, was in het bezit van de jurist en dichter Bogaers, die zijn collectie in 1870 aan de KB schonk. Men gaat er thans vanuit dat dit manuscript (hs. A), in de 17e eeuw door een kopiist is afgeschreven van twee oorspronkelijker versies die beide verloren zijn gegaan. Zolang deze originelen niet zijn teruggevonden, wordt hs. A door specialisten als "codex unicus" beschouwd.

De eerste publicatie van de Korte verhandeling vond plaats in 1862 door Van Vloten, in het Supplementum bij de "Opera quotquot reperta sunt", Hagae Comitum, op grondslag van hs. B met inzage van hs. A. In 1869 verzorgde Carl Schaarschmidt een tweede uitgave die uitsluitend berustte op het manuscript van Bogaers. In 1986 werd de Korte verhandeling uitgegeven in een kritische Italiaans-Nederlandse editie: Korte verhandeling van God, de mensch en deszelvs welstand = Breve trattato su Dio, l"uomo e il suo bene, vertaald, ingeleid en becommentarieerd door Filippo Mignini.
Internet: http://poortman.kb.nl/teksten/kv/kv001.gif
KB Signatuur:75 G 15
Taal:Nederlands
Auteur:Spinoza, Benedictus de (24 november 1632 - 21 februari1677)
Documentsoort:Handschrift (vertaling)
Recordnummer:TITEL43456