Lange presentatie

 
Titel:De Geschriften van Benedictus de Spinoza
Poortmannummer:I-12666
Jaar van uitgave:s.a.
Pagina's:6 bl., 184, 608, 20 p.
Annotatie:Van der Linde 47a.
"Vervattende: I. Een Verhandeling van God; den Mensch, en deszelfs welstand. II. Godgeleerde Staatkundige Verhandelinge" Bijde met Anteekeninge des schrijvers, en uyt het Latijn vertaald..
Basisclassificatie(s):08.24 -- Filosofie: Nieuwe westerse filosofie (17e, 18e en 19e eeuw)
Taal:Nederlands
Auteur:Spinoza, Benedictus de (24 november 1632 - 21 februari1677)
Documentsoort:Handschrift (vertaling)
Recordnummer:TITEL43796