Korte Titelpresentatie

zoekopdracht: (Trefwoord)
19 gevonden records

1"Quelle extravagance" : Balthasar Bekker (1634-1698) in Germany and France 1998 Artikel
2Die bezauberte Welt (1693) 1997 Monografie
3De Europese receptie van De Betoverde Weereld 1996 Artikel
4Balthasar Bekkers De betoverde weereld (1691-1693) 1954 Artikel
5Kritiek van Johan van der Waeyen op De betoverde weereld 1954 Artikel
6Polemiek tussen Balthasar Bekker en de predikanten Aalstius en Steenwinkel over De betoverde weereld II, III.8 "Dat de plaats van een geschapen geest is in het lichaam waarop zij werkt" 1954 Artikel
7R. Andala hielp van der Waeyen in diens strijd tegen Bekker en was zijn secondant in diens strijd tegen U. Huber 1954 Artikel
8Antwoord van Johannes Aalstius, en Paulus Steenwinkel [...] op den brief van [...] Balth. Bekker [...] over hare Zedige aanmerkingen op [...] de Betoverde wereld 1693 Monografie
9Volstrekte weder-legginge van de heeren Orchard, de Daillon, en Bekker, over de werkinge der geesten uitwaerts, en met name der duivelen : by occasie, en tegen Dr. Beckers Betooverde Weereld, en kort bericht tot vertoog dat de heeren Voetius, Scot, Van Da 1693 Monografie
10Zedige aanmerkingen waar in de gronden en de daar op gebouwde redeneringen van den wijtberoemden heer, dr. Balth. Bekker, nopende den aard en werkingen der geesten aan Gods woort en de reden getoetst worden 1693 Monografie
11Aanmerkingen op de Betooverde wereld, door J. Verrijn : commentaar op : [Aenmerckingen op de Betoverde werelt van dr. Balthazar Bekker, nopende de geesten, en hun vermogen, en byzonderlijck den staet, en magt des duyvels 1692 Recensie
12Eenige originele brieven geschreven aan dr Balthasar Bekker, over sijn boek de Betoverde werelt 1692 Brieven
13Historische redenering van van Melchior Leydekker over Bekkers boek : commentaar op [Historische en theologische redeneringe, over het onlangs uitgegeve boek van ... Balthasar Bekker, strekkende tot bevestinge der waarheit en authoriteit van de H. Schrift 1692 Artikel
14Kort begrip van de twee boeken der Betooverde weereld door B. Bekker 1692 Artikel
15Lasteringen van Jakob Koelman, in zijn zoo genaamde wederlegging van B. Bekkers Betooverde wereld. 1692 Monografie
16Leere der geesten door H. Groenewegen tegen B. Bekker : Commentaar op [Pneumatica, ofte Leere van de geesten, zijnde denkende en redelike wesens .. : Uytgegeven by gelegentheyd van 't boek De betooverde wereld, geschreven door D. Balthazar Bekker ... Door 1692 Recensie
17Wederlegging van B. Bekkers Betoverde wereldt, het eerste deel 1692 Monografie
18Exercitationes philosophicae duae de angelorum malorum potentia in corpora 1691 Monografie
19Exercitationes philosophicae duae de angelorum malorum potentia in corpora 1691 Monografie