Korte Titelpresentatie

zoekopdracht: (Trefwoord)
23 gevonden records

1 2 volgende
1Geografie van goed en kwaad : filosofische essays 2005 Monografie
2Het evangelie mist de waardeschaal van het fatsoen : 70 x 70 x vergeven! 2003 Artikel
3Heldring was de conservatieven vooruit 2002 Artikel
4Conservatisme versus liberalisme 2001 Artikel
5Iedere christen een conservatief? 2001 Artikel
6In naam van het volmaakte : conservatisme in Nederland in de negentiende eeuw van Gerrit Jan Mulder tot Jan Heemskerk Azn. 2000 Proefschrift Universiteit van Amsterdam
7Conservatieven en "1848" : de grondwetsherziening als onderdeel van een conservatieve traditie van geleidelijke hervorming 1999 Artikel
8Conservatisme in Nederland ca. 1780-1940 1999 Monografie
9Johan Herman Carps Spinozistische kritiek op de parlementaire democratie : een wijsgeer tussen nationaal-socialisme en conservatisme 1999 Artikel
10Opklaring, opwekking en behoud : religieus conservatisme in Nederland, 1780-1840 1999 Artikel
11Socratische wijsgeerte voor het Nederlandse volk : Philip Willem van Heusde en het conservatisme in Nederland 1999 Artikel
12Tussen vrijheid en gezag : het conservatisme van Carel Gerretson 1999 Artikel
13Zedelijk en zinnelijk conservatisme : de Katholieke staatkunde van Emile Verviers 1999 Artikel
14De jobstijding van Gerrit Jan Mulder : Nederlands conservatisme in de negentiende eeuw 1997 Artikel
15De natuurwet bij Edmund Burke : over de grondslagen van het conservatisme 1992 Artikel
16Wim Kok is rijp voor de Beeklaan : het conservatisme van de PvdA 1991 Artikel
17Traditie en vooruitgang : een bloemlezing uit Reflections on the Revolution in France 1989 Monografie (vertaling)
18De werktuigen van de vrijheid : Jean-Marie Benoists pleidooi voor een neo-conservatief liberalisme 1985 Artikel
19Gelijkheid en conservatisme : wijsgerige bijdragen over recht(s)(staat), politiek en pluralisme 1985 Monografie
20De progressieve en conservatieve mens in hermeneutisch perspectief 1969 Monografie
1 2 volgende