Korte Titelpresentatie

zoekopdracht: (Trefwoord)
20 gevonden records

1De tragiek van het innerlijk leven : Kierkegaards moderne Antigone 2002 Artikel
2Predestinatie en genade : de zaak van God en het christelijk lot bij Leibniz en Augustinus 1994 Artikel
3Een eigen gewaad voor een oud en steeds actueel probleem : Maurice Blondel over natuur en genade, rede en geloof 1985 Artikel
4Ethics, order and grace 1985 Artikel
5Freiheit und Gnade : einige Betrachtungen über die Dankbarkeit 1978 Artikel
6Liberté et grace : quelques reflexions sur la gratitude 1977 Artikel
7Liberté et grâce : quelques réflexions sur la gratitude 1977 Artikel
8Nature et grâce dans la théologie de Guillaume d'Auxerre et de Guillaume d'Auvergne 1977 Artikel
9De arabisch-neoplatoonse achtergrond van Thomas' opvatting over de ontvankelijkheid van de mens voor de genade 1974 Artikel
10Eisegesis-exegesis, paradox and nature-grace : methods of synthesis in medieval philosophy 1973 Artikel
11Natuur en genade 1971 Artikel
12Dialectiek van de vrijheid : zonde en zondevergeving bij Sören Kierkegaard 1968 Proefschrift
13Natuur en genade bij Emil Brunner 1956 Proefschrift Groningen
14Vrijheid, genade, lot 1950 Monografie (vertaling)
15Wilsvrijheid en genade 1949/50 Artikel
16Het natuur-genade-schema als religieus grondmotief der Scholastieke wijsbegeerte 1948 Artikel
17Natuur en genade bij J. G. Hamann, den Magus van het Noorden, 1730-1788 1945 Proefschrift Leiden
18Over de genade 1929 Monografie (vertaling)
19De algemene genade : rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School te Kampen op 6 Dec. 1894 1894 Rede
20Een Tractaatje van vrijwilligheyd en noodsaakelykheyd : daar in alle verschillen aangaande predistinatie, verkiesinge, vrye wil, genade, ... ten volle besligt en verklaart wort : … 1698 Monografie (vertaling)