Korte Titelpresentatie

zoekopdracht: (Trefwoord)
21 gevonden records

1 2 volgende
1Liberation and passion : reconstructing the passion perspective on human being and freedom 2002 Monografie
2Hartstocht en rede (III, slot) 2000 Artikel
3De razende Socrates : hartstocht en rede bij Socrates en Nietzsche 1999 Artikel
4De razende Socrates : hartstocht en rede in de filosofie van Socrates tot Derrida 1999 Monografie
5Love and intellect in Leone Ebreo : the joys and pains of human passion 1992 Artikel
6Bontekoe over hartstochten, die gebreken der ziel zijn 1954 Artikel
7Descartes, Geulincx en Bontekoe verzetten zich tegen de stoicijnse leer, dat men alle hartstochten moet trachten uit te roeien 1954 Artikel
8Lodewijk Meyers leer der hartstochten 1954 Artikel
9Spinoza beschouwt de lijdingen der ziel als onevenmatige denkbeelden 1954 Artikel
10Spinoza bestrijdt hier ook de Stoa, maar is het evenmin met Descartes eens 1954 Artikel
11Spinoza herleidt alle hartstochten tot blijdschap, droefheid en begeerte 1954 Artikel
12Volgens Spinoza spruiten alle hartstochten uit de "Conatus in suo esse perseverandi" 1954 Artikel
13Algemeene grondbegrippen der hedendaagsche affect-psychologie bij Spinoza 1939 Artikel
14De haat als element van vroomheid in het Psalmboek 1939 Artikel
15De hartstochtelijkheid der ziel 1939 Monografie
16[Hartstocht] 1934 Artikel
17[Hartstocht] 1915 Artikel
18Over den invloed onzer hartstogten op geloof en zeden 1803 Artikel
19Zijn er goede gronden om Gode hartstochten (of aandoeningen) toe te schrijven? Zoo jaa, is het dan mogelyk de werking dier hartstochten (of aandoeningen) in diervoege te verklaaren, dat deezevwerking geen' invloed hebbe op Gods gelukzaligheid 1795 Monografie
20Dissertatio ad historiam philosophicam metaphysico-moralis, de Stoïcorum sententia circa affectus 1769 Proefschrift Groningen
1 2 volgende