Korte Titelpresentatie

zoekopdracht: (Trefwoord)
52 gevonden records

1 2 3 volgende
1Het historisch-materialisme en zijn wijsgeerige grondslagen, bezien van niet-Marxistisch standpunt 19XX Rede
2De autonomie van het subjekt in de verwetenschappelijkte samenleving : een kritiese konfrontatie met het denken van Hegel, Marx, Althusser en Habermas 1988 Proefschrift Universiteit van Amsterdam
3Histories materialisme en funktionele verklaringen 1984 Artikel
4Marx' visie op de mens : het belang van het historisch materialisme voor een humanistische sociale psychologie 1984 Monografie (vertaling)
5Een rekonstruktie van het histories materialisme? 1980 Artikel
6Enkele uitgangspunten van het historisch-materialistisch denken 1977 Artikel
7Historisch materialisme en ethiek bij Habermas 1977 Artikel
8Het historisch materialisme 1976 Monografie
9Het historisch materialisme : voor arbeiders verklaard 1975 Monografie
10Wat is historisch materialisme? : de materialistische geschiedenisopvatting 1964 Monografie (vertaling)
11Prolegomena voor een dialectisch-materialistische kunst 1956 Artikel
12[Historisch materialisme] 1953/54 Artikel
13Situationisme en dialectisch materialisme 1949/50 Artikel
14Dialectisch en historisch materialisme 1949 Artikel
15Het historisch materialisme 1948 Artikel
16[Historisch materialisme] 1947 Artikel
17Over dialektisch en historisch materialisme 1947 Monografie
18Wilhelm Reich en het dialectisch materialisme 1947 Artikel
19De betekenis van het "materialisme" in het historisch materialisme 1937 Artikel
20Het historisch materialisme 1935 Monografie
1 2 3 volgende