Korte Titelpresentatie

zoekopdracht: (Trefwoord)
24 gevonden records

1 2 volgende
1Ethiekonderwijs in het hbo 2003 Artikel
2De informatisering van het wereldbeeld 1997 Rede
3De disciplinering van het hoger onderwijs : aantekeningen bij de massa-universiteit 1995 Artikel
4Bestanddeel van beroep en beroepsonderwijs 1992 Rede
5Academie en Forum : over hoger onderwijs en wetenschappen 1982 Monografie
6Filosofie in het hoger beroepsonderwijs 1975/76 Artikel
7Conferentie : "De wijsbegeerte in het Hoger Onderwijs" 1953/54 Artikel
8De philosophie en het Hoger Onderwijs in de economische wetenschappen 1953/54 Artikel
9De wijsbegeerte in het Hoger Onderwijs 1953/54 Artikel
10De idealen van den idealen student 1945 Rede
11De taak der philosophie in het H.O. 1941/42 Artikel
12De filosofiese propaedeuse bij het M.O. in Frankrijk 1934 Artikel
13Bossche scholen van 1629 tot 1795 1926 Proefschrift Universiteit van Amsterdam
14Thoughts on a High School for philosophy 1916 Monografie
15Een philosophische faculteit aan de Ned. Handelshoogeschool te Rotterdam 1914 Artikel
16Over de waarde en de onwaarde van het academisch onderwijs in de wijsbegeerte : rede bij de opening zijner lessen in Sept. 1887 1887 Rede
17Historische schets der Utrechtsche Hoogeschool tot hare opheffing in 1815 1886 Monografie
18Het hooger onderwijs te Amsterdam van 1632 tot onze dagen : bibliographische bijdragen 1882 Bibliografie
19Godsdienstwetenschap en wijsbegeerte in het jongste ontwerp op het Hooger Onderwijs 1869 Artikel
20Over universiteiten en hooger onderwijs 1828-1829 Monografie
1 2 volgende