Korte Titelpresentatie

zoekopdracht: (Trefwoord)
19 gevonden records

1Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk tussen 1599-1811 1991 Artikel
2De verdwijnende universiteit 1982 Rede
3De Illustre School te Maastricht en haar hoogleraren (1683-1794) 1972 Monografie
4Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch, 1636-1810 : ter reconstructie van het Album Studiosorum 1970 Monografie
5Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te Breda 1966 Artikel
6Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch (1636-1810) 1963 Monografie
7Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te Breda (1646-1669) 1962 Monografie
8Levensberichten van de hoogleraren der Kwartierlijke Hogeschool te Nijmegen 1962 Artikel
9De athenaea in het Organiek Besluit van 1815 1961 Artikel
10De kwartierlijke hogeschool te Nijmegen 1954 Artikel
11De triumftocht van het cartesianisme begint vanuit de Nederlandse hogescholen 1954 Artikel
12Lijst promotores of praesides, dissertaties en disputaties 1954 Artikel
13Samenvattende beschouwing van het wijsgerig onderwijs te Franeker 1585-1881 1954 Artikel
14Sola gratia : schets van de geschiedenis en de werkzaamheid van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken in Nedreland, 1854-1954 1954 Gelegenheidsuitgave
15Geschiedenis van het onderwijs in de wijsbegeerte aan de Gentsche Hoogeschool : [1817-1917] 1917 Rede
16Geschiedenis van het onderwijs in de wijsbegeerte aan de Gentsche Hoogeschool : [1817-1917] 1917 Monografie
17De illustre School te Deventer 1630-1878 : hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum 1916 Monografie
18Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren; grootendeels uit ongedrukte of zeldzame bescheiden 1844-1847 Monografie
19Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en hare hoogleeraren; grootendeels uit ongedrukte of zeldzame bescheiden 1844-1847 Monografie